VvE projecten
 

steeds project funderingsherstel spoorsingel 01

Steeds is door de eigenaren van de Spoorsingel 34-44, te Rotterdam, gevraagd om namens hen directie en toezicht te voeren op de uitvoering van funderingsherstel.

De panden aan de Spoorsingel 34-44 in Rotterdam hebben te maken met funderingsproblemen. De panden zijn gefundeerd op een zogenaamde Rotterdamse houten paalfundering. Het langshout van deze funderingen is ernstig aangetast en de paalkoppen zijn van redelijke tot matige kwaliteit. Door de aantasting van de fundering is in de panden scheurvorming ontstaan, waardoor funderingsherstel noodzakelijk is.

De eigenaren van de 6 VvE’s hebben in het begintraject van het funderingsherstel gezamenlijk de voorbereidingen getroffen. De firma C.J. Smit en Zonen uit Gouda is gekozen om het funderingsherstel uit te voeren en Steeds is gevraagd om directievoering en toezicht te verrichten op de uitvoerende werkzaamheden.

De werkzaamheden van Steeds:

  • Het opstellen van de contracten van aanneming voor 6 VvE’s
  • Het opstellen van de algemene voorwaarden met betrekking tot de uitvoering
  • Het organiseren van de bouwvergaderingen en de verslaglegging daarvan
  • Het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden

 

Voor funderingsherstel is gekozen voor het trillingsvrij drukken van nieuwe palen. Een deel van de panden worden er waterdichte kelderbakken aangebracht.

Op 18 mei 2015 is C.J. Smit en Zonen met de uitvoering van het project gestart. De verwachting is dat het laatste pand half september wordt opgeleverd.

Totale aanneemsom bedraagt ruim € 500.000,-.