Vastgoed projecten
 

steeds project stilleveerkade 14en16 denhaag 01

Steeds heeft in opdracht van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt - Oude Centrum Den Haag, projectmanagement uitgevoerd voor het totale renovatietraject van de panden aan de Stille Veerkade 14-16, te Den Haag.

Deze panden, die hoognodig aan renovatie toe waren, zijn omstreeks 1860 gebouwd en vallen binnen het beschermd stads- en dorpgezicht.

Het pand Stille Veerkade 14-14a moest herontwikkeld worden tot een bedrijfsruimte met een dubbele bovenwoning. De woning was in bruikleen door anti-kraak.

Tijdens de planvorming van nummers 14 en 14a, zijn vele zaken opgepakt om aan eisen te voldoen zoals: geluid, brandwerendheid, ventilatie, isolatie en daglichttoetreding. De inrichting van de bovenwoning is zo ingedeeld dat die praktischer werd, conform de huidige wooneisen.

Het pand Stille Veerkade 16 is alleen gerenoveerd. Tijdens de renovatie bleef de woning bewoond.

De verbeterplannen en de inspanningen van Steeds hebben ertoe geleid dat de gemeente Den Haag vergunning heeft verstrekt voor de totale renovatie.

Wij hebben de nieuwe toegepaste houten kozijnen ontworpen en uitgedetailleerd.

Verder hebben wij in de voorbereidende fase een haalbaarheidsonderzoek opgemaakt, het tekenwerk verricht voor de aanvraag bouwvergunning, de begroting gemaakt, het bestek en kwaliteitseisen opgesteld. de aanbesteding gecoördineerd en de directievoering en toezicht gehouden op de uitvoerende werkzaamheden.