Gemeente projecten
 

steeds project tesselseplein 01 

In opdracht van gemeente Den Haag zijn de medewerkers van Steeds (voormalig Woningbeheer NV) betrokken geweest bij de integrale verbetering van het Tesselseplein, te Den Haag.

In de integrale verbetering van het Tesselseplein, is door de gemeente aan ons gevraagd om vijf winkels te transformeren naar woningen en procesbegeleiding uit te voeren voor de realisatie van supermarkt Hoogvliet (vijf bedrijfsruimten samengevoegd tot één).

Winkels naar Woningen
Het praktisch inrichten van de voormalige winkelruimten naar woonruimten, in het bijzonder voor de winkels op de hoeken van het Tesselseplein en Tesselsestraat was het voor ons een creatieve opgave om de winkels geschikt te maken voor wonen. Het is gelukt om ontwerpen te maken, die passen in de huidige wooneisen en binnen de normen van de gemeente. De vergunningen voor de transformatie zijn verstekt.

Steeds heeft voor de transformatie van de winkels Tesselseplein 53, 66, 71 en 132 + Tesselsestraat 53, de bouwkundige opname uitgevoerd, tekeningen van de bestaande- en nieuwe situatie opgesteld, de vergunningen aangevraagd en de directievoering en toezicht uitgevoerd op de uitvoerende werkzaamheden.

 

Realisatie supermarkt Hoogvliet
Van vijf voormalige bedrijfsruimten is één grote ruimte gemaakt om er een supermarkt in te kunnen vestigen. Daarnaast zijn de bestaande uitbouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw om nog meer ruimte te creëren. Hiermee is een bedrijfsruimte ontstaan van ca. 1.100 m2.

De sloopwerkzaamheden hebben heel wat voeten in de aarde gehad: aangetroffen asbest en twee vorstperiodes zorgden voor enige vertraging in de werkzaamheden.

De daken van de uitbouwen van de voormalige bedrijfsruimten zijn aangepakt, waardoor de bewoners boven de supermarkt een dakterras kregen.

Steeds is betrokken geweest als proces- en projectmanager bij de realisatie van de supermarkt Hoogvliet, ter hoogte van het Tesselseplein 37 t/m 55.

 

Kwaliteitsslag
De gemeente wilde een kwaliteitsslag maken op het Tesselseplein en bekostigde daarom een aantal extra werkzaamheden zoals, het vervangen van de portiekramen, het uniform opknappen van de winkelpuien en –luifels en het reinigen en impregneren en waar nodig voegen van de voorgevels van de panden. Hiermee was een totaalbedrag van ca. 370.000 euro gemoeid.

De mensen van Steeds hebben vanaf het Adviesbureau Woningverbetering, de woningeigenaren aan het Tesselseplein begeleid bij de uitvoering van het onderhoud en het aanvragen van de subsidies. Ook de aanpak van de monumentale onderdelen aan de gevels, zijn onder onze begeleiding aangepakt.

De woningen en winkels maakten onderdeel uit van het integraal verbeterproject om de uitstraling van het Tesselseplein te versterken. Het plein zelf heeft een hele metamorfose ondergaan. De verkeerssituatie is aangepast en er zijn opvallende zitbanken van hoogwaardig materiaal op het plein geplaatst. Hierdoor is het plein weer een fijne plek geworden om te vertoeven.

De doelstelling van dit integrale verbeterproject, was om een positieve impuls te geven aan het plein en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het Tesselseplein moest de huiskamer van Duindorp gaan worden. En dit is gelukt!
Samen met de nieuwe supermarkt zijn de veranderingen aan het Tesselseplein duidelijk zichtbaar en is het plein weer het echte hart van de wijk geworden.

Doordat Steeds verschillende expertises in huis heeft, waren wij de aangewezen partij om het Tesselseplein te revitaliseren.