Steeds levert in opdracht van gemeenten, vastgoedbeleggers, woningcorporaties en particulieren, bouwkundige producten en diensten voor renovatieprojecten in binnen- en buitenstedelijke gebieden.

In de binnenstedelijke gebieden staan veel panden die hoognodig toe zijn aan renovatie. Deze panden geven een negatieve impuls aan de directe omgeving. Omdat gemeenten belangen hebben bij wijk- en woningverbetering, worden de eigenaren verplicht om onderhoud uit te voeren. De panden in het centrum van de stad hebben veelal een monumentale achtergrond, waardoor de renovatie en restauratie uitgevoerd dient te worden in overleg met de welstandscommissie.

De mensen van Steeds hebben kennis en ervaring opgebouwd in het voorbereiden, adviseren en begeleiden van restauratieprojecten in o.a. rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermd stads- en dorpsgezichten in diverse gemeenten en renovatie van grootschalige complexen, zoals: woonflats en kantoren.

Wij voeren bouwkundige opnames uit en brengen de bestaande situatie voor u in kaart. Aan de hand van de opname stellen wij haalbaarheidsonderzoeken, gebrekenplannen en kosten- en batenanalyses op en maken wij vlekkenplannen om de mogelijkheden voor de totale transformatie in kaart te brengen.

Voor de aanvraag van omgevingsvergunningen, maken wij schets-, voorlopige-, definitieve ontwerpen en sloop- en veiligheidsplannen. Steeds heeft goede contacten met asbestinventarisatiebureaus, constructieve en bouwfysische adviesbureaus, zodat wij een complete aanvraag voor u kunnen leveren.

In de aanbestedingsfase maken wij begrotingen, bestekken met algemene voorwaarden en coördineren wij de totale aanbesteding.

Tijdens de uitvoering van de bouw- en sloopwerkzaamheden voeren wij de directievoering en toezicht uit.

Indien gewenst kunnen wij het verkooptraject voor u coördineren.

Steeds voert het proces- en projectmanagement van A tot Z uit, van de initiatieffase t/m verkoopfase. In combinatie met onze andere expertises, kunnen wij projecten in deelopdrachten maar ook als totaalopdracht aanpakken.